Osiguranje od sajber odgovornosti za IT industriju

Od brojeva kreditnih kartica preko privatnih zdravstvenih informacija do poslovnih tajni, digitalna informacija je istovremeno vredna i vrlo ranjiva meta u današnjem kompjuterskom svetu. Da izazov bude još veći, veoma je teško biti spreman na nove pretnje i u svakom trenutku zaštititi poslovanje od povreda podataka. Niko vam ne može dati garanciju da ste potpuno bezbedni, ali vam može ponuditi rešenje.

Trenutno najefikasnije rešenje je IT osiguranje od sajber odgovornosti. Ovo osiguranje koje se još naziva i osiguranje od povrede podataka ili osiguranje od sajber rizika osmišljeno je sa ciljem da vam pruži zaštitu i podršku u slučejvima kada su kompanijske poverljive informacije ukradene ili kompromitovane.

Osiguranje od sajber odgovornosti za IT industriju

Sa razvojem biznisa i digitalnih tehnologija raste i sajber odgovornost i to ne samo u smislu frekvencije (učestalosti) već i u smislu pratećih troškova. Prema izveštaju kompanije Verizon čiji je predmet povrede podataka, u 2015. godini zabeležno je:

79,790
bezbednosnih incidenata

2,122
potvrđenih slučajeva povrede podataka

U poređenju sa 2013. godinom, ovi podaci predstavljaju drastičan skok – tada je zabeležno samo 63.000 incidenata i oko 1.400 povrede podataka.

Međutim, ovi brojevi dobijaju na težini tek kada se dovedu u vezu sa pratećim novčanim gubicima i troškovima nastalim usled pretrpljene štete. Prema izveštaju američke Nacionalne asocijacije za mali biznis, mala preduzeća su u 2015. godini sajber napadi su koštali u proseku $ 20.752, što je drastično u poređenju sa 2013. godinom, kada je prosečna šteta nastala usled sajber napada iznosila $ 8.699.

Iako ove cifre ukazuju da su sajber riziku izložena i preduzeća bilo koje veličine i bilo koje vrste, IT industrija se suočava se sa jedinstvenim izazovima sajber odgovornosti, prvenstveno zbog prirode usluga i proizvoda koje pruža. Na sreću, stručnjaci u osiguranju su kreirali rešenje u vidu IT osiguranja od sajber odgovornosti, koje štiti vaše poslovanje i imovinu.

Kako osiguranje od sajber odgovornosti za IT kompanije funkcioniše?

Postoje dve vrste šteta kod IT osiguranja od sajber odgovornosti. Prvo su direktne štete koje nastaju kao posledica sajber rizika i odražavaju se na poslovanje kompanije, a drugo su štete koje nastaju prema trećim licima.

IT osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete je osmišljeno sa ciljem da pomogne preduzećima da se izbore sa visokim troškovima u slučajevima povrede podataka. Zašto je to važno? Ako su zaštićene poslovne informacije u bilo kom smislu ugrožene, vaša kompanija može imati troškove koji se odnose na:

  • Obaveštavanje klijenata ili kupaca o incidentu
  • Marketinšku ili PR kampanju, sa ciljem da se povrati narušen ugled
  • Usluge kreditnog monitoringa za pogođene klijente
  • Sajber iznudu

Ako biste izračunali celokupan iznos moguće štete, došli biste do veoma visoke sume, u zavisnosti od toga koliko je ozbiljna povreda i koje su zakonske posledice. IT osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete može pomoći da se ti troškovi nadoknade, a to vam daje mogućnost da brzo odgovorite na nastali incident i time smanjite potencijalnu štetu.

IT osiguranje od sajber odgovornosti prema trećim licima prilagođeno je situacijama u kojima vaš klijent pretrpi povredu podataka i tuži vašu firmu za nadoknadu štete. Zašto bi klijent to uradio iako vi niste imali direktnog uticaja na nastalu situaciju? Možda sajber kriminalac iskorišćava grešku ili propust u programu koji ste napisali za klijenta. Možda ste savetovali klijenta da koristi program sa poznatim ranjivostima, ne razmišljajući o drastičnim posledicama. Ili jednostavno klijent smatra da ste vi glavni krivac i ne želi da prihvati bilo kakva opravdanja.
Pošto troškovi povrede podataka mogu biti jako visoko, vaš klijentu može imati još jači motiv da tuži svog IT dobavljača usluga i traži pokriće svojih gubitaka. Ukoliko dođe do te situacije, IT osiguranje od sajber odgovornosti može pomoći da platite za:

  • Advokatske takse
  • Sudske troškove
  • Poravnanja ili presude

Imajte na umu da se za tehnološka, veb i IT preduzeća osiguranje od sajber odgovornosti obično ugovara sa IT osiguranjem od profesionalne odgovornosti za potencijalne greške i propuste, jer deluje na sličan način (obe vrste osiguranja mogu da obezbede pokriće kada vas neko optuži za nastanak grešaka u radu koje vode do određenog gubitka). Pošto to nije opcija koja je automatski uključena u polisu pre zaključenja se uverite da vaša polisa IT osiguranja od profesionalne odgovornosti podrazumeva i sajber pokriće.

Kupovina IT osiguranja od sajber odgovornosti čak i kada klijenti imaju svoju polisu

Iako se može učiniti kao dobra ideja da svi klijenati kupe sopstveno osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete, to nije garancija da se vaš biznis neće suočiti sa tužbom. U praksi je to veoma teško ostvarivo, naročito ako neko od njih pretrpi povredu podataka. Ako je klijentovo osiguranje neadekvatno, nemojte se iznenaditi ako vas ipak tuži za ono što njegova polisa ne pokriva. Zbog toga je važno da razmotrite opciju IT osiguranja od sajber odgovornosti prema trećim licima koje vam pruža sigurnost naplate štete i pomaže vam da izgladite situaciju sa klijentom koji je pretrpeo incident.

Imate neka pitanja? Ideje? Zahteve? Bilo šta?

kontaktirajte nas