Osiguranje od profesionalne odgovornosti za greške i propuste za IT industriju

Kao tehnološki stručnjak, potpuno je opravdano osećati bojazan od žalbi klijenata koje mogu da se razviju i u zvanične tužbe. Bilo da se radi o nesporazumu, povredi podataka ili pitanju nekompatibilnosti, ako se završe na sudu žalbe klijenata mogu biti izuzetno skupe. Zato bi IT osiguranje od profesionalne odgovornosti za greške i propuste trebalo da bude nezamenljiv deo vašeg plana upravljanja rizikom.

IT osiguranje od profesionalne odgovornosti za greške i propuste može da obezbedi pokriće kada vas klijent optuži za profesionalnu grešku i traži novčanu nadoknadu. Razlog klijenta može biti u potpunosti validan. Na primer, ako zbog vašeg programa dolazi do pada servera to se direktno odražava na poslovanje vašeg klijenta, jer vodi do gubitka vrednog posla. Sa druge strane, klijenti mogu i potpuno neopravdano da vas krive, prvenstveno zbog toga što ne razumeju prirodu IT usluga. U svakom slučaju, nećete moći da izbegnete tužbu, ali vam IT osiguranje od profesionalne odgovornosti može pomoći da platite pravne troškove i advokatske naknade za rešavanje spora.

Čak iako smatrate da niste krivi, nemojte računati na jednostavan i lak sudski slučaj. Iako je vama vaš posao potpuno prirodan i jasan, složeni detalji novih tehnologija u razvoju nisu nužno razumljivi sudiji ili poroti. Tužba koja uključuje razmatranje svih detalja vašeg rada zahteva zavidnu količinu vremena i novca.

Kako osiguranje od profesionalne odgovornosti za IT kompanije funkcioniše

Ukoliko klijent tvrdi da ste bili profesionalno nemarni, da ste isporučili nepotpun projekat ili napravili greške, vaša polisa IT osiguranja od profesionalne odgovornosti može da obezbedi sredstva kojima bi se pokrili troškovi potencijalno skupih procesa.

O kolikim ciframa se radi?
Prema NSBA Ekonomskom izveštaju za 2014., sajber napadi koštaju mala preduzeća u proseku $ 20.752 po napadu. U 2013. godini, taj iznos je bio $ 8.699.

Vremenom, ovi napadi mogu postati još skuplji, što direktno to utiče i na vas. Na primer, ako vaš klijent pretrpi sajber napad i okrivi vas zbog toga što je sistem ranjiv, bićete u situaciji da snosite troškove nastale usled štete. Čak iako ne platite, i dalje postoji opasnost od sudskog spora, što na kraju može da vas košta isto toliko.

Pošto su u pitanju veoma visoke sume novca koje prosečna IT firma nema na raspolaganju, uloga IT pokrića je još značajnija. U slučaju da imate zahtev za nadoknadom štete nastale usled profesionalne greške, vaša IT polisa može da obezbedi plaćanje:

  • Advokatske takse (čak iako je tužba neosnovana) – nažalost, ignorisanje tužbe neće učiniti da ona nestane, tako da će vam verovatno trebati pomoć advokata. Bilo da se predmet rešava kroz vansudske pregovore ili putem suđenja, vaša IT polisa može da obezbedi sredstva za pravnog savetnika.
  • Sudske troškove, ukoliko vaš slučaj ode na sud – IT osiguranje od profesionalne odgovornosti može pomoći da platite za naknade veštaka, kao i sve povezane sudske troškove koje biste inače morali da platite iz svog džepa.

Poravnanja, presude i kazne – ovi troškovi mogu uključivati obeštećenje ali i sve druge povezane troškove po nalogu suda.

Koje je vaše IT osiguranje od profesionalne odgovornosti?

Kada poredite polise IT osiguranja od profesionalne odgovornosti, obratite pažnju na sledeće:

Većina polisa IT osiguranja od profesionalne odgovornosti koje se kupuju u svetu nude pokriće na osnovu načela momenta prijave štete. U praksi to znači da vaša polisa mora biti aktivna kada se navodni incident dogodio da biste mogli da dobijete nadoknadu. Osim toga, potrebno je da vaša polisa bude aktivna i u trenutku kada je podneta tužba zbog tog incidenta.

Zbog ovoga većina IT kompanija u svetu investira u polisu IT osiguranja, koju zatim zadržava i plaća sve dok aktivno posluje. U zavisnosti od konkretnih okolnosti zahtev za nadoknadu štete može da se podnese i godinama nakon incidenta.

Zbog specifičnog zakonodavstva u Srbiji, kao i u još nekim zemljama regiona, polisa IT osiguranja od profesionalne odgovornosti se zaključuje na osnovu načela nastanka štetnog događaja. Za razliku od osiguranja na osnovu načela momenta prijave štete, ovaj vid polise pruža pokriće kompaniji za bilo koji incident koji se desio tokom važenja osiguranja, čak iako je zvanična tužba podneta nakon njenog isteka.

Ako se dogodi da se prebacite sa jedne polise IT osiguranja od profesionalne odgovornosti na drugu, to može dovesti do propusta u pokriću. Da biste to izgebli, preporučujemo da izaberete dodatno pokriće za produženi period prijave štete ili pokriće za prethodne događaje. Produženi period prijave vam omogućava da prijavite štetu nakon što je vaša trenutna polisa istekla. Pokriće za prethodne događaje se obično kupuje preko novog osiguravača, koji će preuzeti brigu o događajima koji su se odigrali ali nisu prijavljeni.

Limit vaše polise određuje maksimalni iznos pokrića predviđenog za isplatu odštetnih zahteva. Limit po štetnom događaju određuje koliki je iznos vaše polise predviđen za isplatu po jednom incidentu. Agregatni limit je ukupna suma koju vaša polisa može da isplati tokom perioda trajanja. Po potrebi, kod većine polisa IT osiguranja od profesionalne odgovornosti mogu se kupiti dodatni limiti za vreme trajanja polise.

Franšiza, odnosno učešće u šteti je iznos koji ste obavezni sami da platite iz svog džepa u slučaju odštetnog zahteva koji se može naplatiti putem polise. U većini slučajeva premija osiguranja je viša u slučaju ugovaranja nižih franšiza nego prilikom ugovaranja viših franšiza.

Potrebna vam je informacija koliko bi koštala polisa IT osiguranja od profesionalne odgovornosti za greške i propuste? Kontaktirajte našeg brokera za osiguranje.

Imate neka pitanja? Ideje? Zahteve? Bilo šta?

Nije svaka polisa IT osiguranja profesionalne odgovornosti za greške i propuste ista, tako da proverite da li znate šta sve vaše osiguranje pokriva. Na primer, neke polise mogu da obezbede pokriće za slučajeve povrede autorskih prava (na primer, ako neko tvrdi da ste ukrali njegov softver ili kod i ugradili ga u svoj program), dok neka druga polisa to ne može. Takođe, proverite koliki je limit vaše polise, jer sami snosite sve troškove koji pređu limit. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi vaše polise, slobodno se obratite našem brokeru.

kontaktirajte nas